แซดทีอีเอาแน่!โชว์นวัตกรรมเหนือกว่า 5G หวังช่วยฟื้นศก.

เทคโนโลยี

เชื่อ Beyond 5G Technology เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาและการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจดิจิทัล-ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ฟื้นตัว ตอบสนองความต้องการการใช้งานตามสถานการณ์ต่างๆ

แซดทีอี คอร์ปอเรชั่น เปิดตัวเทคโนโลยี B5G หรือ Beyond 5G Technology อย่างเป็นทางการในงาน 5G Summit 2022 ที่ประเทศอิตาลี โดยได้ระบุในเอกสาร Whitepaper ว่า เทคโนโลยี ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการวางรากฐานทางเทคนิคระบบการสื่อสารทั้งหมด เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ภายใต้แนวคิด “Beyond 5G” ซึ่งมุ่งเติมเต็มศักยภาพเทคโนโลยี 5G ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อผู้ใช้งานทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล และสังคม

Whitepaper เป็นเอกสารนำเสนอข้อมูลเชิงลึกของ GSMA Intelligence มีเนื้อหากล่าวถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมโลก ซึ่งมีความท้าท้ายต่อผู้ให้บริการ การพัฒนามาตรฐาน และอุตสาหกรรมในแนวดิ่งที่มีศักยภาพ ซึ่งได้กำหนดความสำคัญในช่วงเวลาของ Beyond 5G เพื่อที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาให้เป็นไปตามสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เทคโนโลยี

ทั้งนี้ แซดทีอี ได้ทำการวิเคราะห์คุณลักษณะของแต่ละเทคโนโลยีอย่างละเอียด รวมไปถึงการใช้งานและการให้บริการที่จะมอบความคุ้มค่าระยะยาวในอนาคต

นอกจากนี้ เนื้อหาของ Whitepaper ยังกล่าวถึงเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นต้นแบบ และยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบร่วมกับผู้ให้บริการ อาทิ อุกรณ์ RIS (Reconfigurable Intelligent metaSurface) ซึ่งนำมาใช้ทำงานร่วมกันกับโซลูชันของสถานีหลัก โดยสามารถแก้ไขปัญหาความครอบคลุมของสัญญาณคลื่นความถี่ 5G mmWave ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อีกทั้ง ยังเพิ่มอัตราครอบคลุมพื้นที่ได้มากถึงสองเท่า นับเป็นนวัตกรรมที่ระบุอยู่ภายในเอกสาร Whitepaper ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีข้อมูลในการตรวจจับการสื่อสารแบบบูรณาการ โดย แซดทีอี ได้คำนวณระบบควบคุมการผลิตอย่างพิถีพิถัน เพื่อที่จะเสริมศักยภาพการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นนวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้ในการรักษาความปลอดภัยในสิ่งอำนวยความสะดวก รวมไปถึงการทำงานร่วมกันระหว่างยานพาหนะและท้องถนน เป็นต้น

ภารกิจหลักเทคโนโลยี B5G คือ ช่วยเสริมศักยภาพให้แก่เทคโนโลยี 5G และนำเทคโนโลยี 5G มาเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาและการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมทั้ง ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ฟื้นตัว สำหรับการทำงาน แซดทีอี มุ่งที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่ตอบสนองความต้องการการใช้งานตามสถานการณ์ต่างๆ ในระยะยาว

ยิ่งไปกว่านั้น แซดทีอี ยังได้ร่วมมือกับ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ผู้ประกอบการ ผู้จัดจำหน่าย และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆเพื่อร่วมมือกันพัฒนาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่รวดเร็วยิ่งขึ้นรวมไปถึงปรับโฉมภูมิทัศน์ดิจิทัล เพื่อให้ตอบสนองต่อเศรษฐกิจยุคใหม่และสร้างประโยชน์สูงสุด